รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ไม้ขีดไฟติดไฟได้อย่างไร
ที่หัวไม้ขีดไฟเคลือบด้วยโปแตสเซียมคลอเรตซึ่งเป็นสารที่เมื่อได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นออกซิเจนช่วยให้ติดไฟง่าย ก้านไม้ขีดไฟทำด้วยไม้เนื้ออ่อนแช่ด้วยน้ำมันสนผสมพาราฟิน เพื่อช่วยให้ไฟที่หัวไม้ขีดมาติดที่ก้านได้ง่ายและนานขึ้น ส่วนกลักไม้ขีดเคลือบด้วยฟอสฟอรัสแดงที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย และเมื่อเรานำไม้ขีดไฟมาขีดกับข้างกลักไม้ขีดก็จะทำให้เกิดการเสียดสีและทำให้เกิดความร้อนขึ้นฟอสฟอรัสแดงจะระเหิดออกมารวมกับก๊าซออกซิเจนที่ได้จากหัวไม้ขีดทำให้เกิดเสียงดังฟู่และติดไฟได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป