รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน กลิ่นของดอกไม้มาจากไหน
ดอกไม้มีกลิ่นหอมก็เพราะในดอกไม้มีสารระเหยง่ายชนิดหนึ่ง คือน้ำมันหอมระเหยซึ่งจะถูกผลิตไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของดอกไม้ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะมีชนิดและปริมาณของน้ำมันหอมระเหยที่แตกต่างกัน จึงทำให้ดอกไม้มีกลิ่นที่แตกต่างกัน น้ำมันหอมระเหยยังพบใน ใบ เปลือก ราก ผล และน้ำมันหอมระเหยนี้เองที่สกัดมาทำน้ำหอม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป