รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "การคำนวณอายุซากไดโนเสาร์"

เวลาที่เราได้มีโอกาสเห็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ หรือซากฟอสซิล หลายคนคงเกิดความสงสัยอยากอรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีอายุผ่านมากี่ปีแล้ว ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย "เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (C-14)"

เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (C-14) ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Willard F. Libby โดยนำไปประยุกต์ใช้วัดอายุของวัตถุโบราณ) สามารถไขปริศนาอายุของซากฟอสซิลได้ปกติแล้วธาต์คาร์บอนธรรมชาติจะเป็นประเภทคาร์บอน-12 แต่เมื่อรังสีคอสมิกจากอวกาศส่องลงมากระทบกับไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศของโลกจะก่อให้เกิดสารคาร์บอน-14 ขึ้นซึ่งหากพืชหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปเพื่อทำการสังเคราะห์แสงแล้วสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์หรือสัตว์กินพืชชนิดนั้นเข้าไป ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะมีสารคาร์บอน-14 (C-14) เจือปนอยู่เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นซากฟอสซิลแล้วก็ตาม นักวิทยาศาสตร์วัดค่าปริมาณคาร์บอน-14 (C-14) ที่หลงเหลืออยู่ในซากฟอสซิลและคำนวณอัตราการสลายตัวของคาร์บอน-14 (C-14) ตามหลักการที่ว่าสารคาร์บอน-14 (C-14) จะเริ่มสลายตัวในทุก ๆ 5,730 ปี โดยจะสลายตัวไปครึ่งหนึ่งจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้อายุของซากฟอสซิลได้ทันที

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป