รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "เส้นศูนย์สูตร คืออะไร?"

ในทางภูมิศาสตร์ เส้นศูนย์สูตรคือเส้นสมมติรอบดาวเคราะห์ หรือเส้นที่ลากรอบโลกจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกที่มีระยะห่างของขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เท่ากัน ซึ่งก็เหมือนกับการแบ่งโลกออกเป็นสองซีกเท่าๆ กัน เส้นศูนย์สูตรจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงการกำหนดจุดต่างๆ บนพื้นโลก นอกจากนี้เส้นศูนย์สูตรยังจะเป็นตัวบ่งออกถึงอุณหภูมิของแต่ละประเทศด้วย ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะเป็นพื้นที่ในเขตร้อน ส่วนประเทศที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรจะเป็นพื้นที่เขตอบอุ่น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป