วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ (ชุดที่ 3 คอมพิวเตอร์ ไอที และนวัตกรรม)

เส้นใยเคฟลาร์ (Kevlar) เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบา ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเท่ากันแล้วเส้นใยเคฟลาร์มี ความแข็งแรงมากกว่า 5 เท่า คุณสมบัติของเส้นใยเคฟลาร์ นอกจากจะแข็งแรงและเบาแล้ว ยังมีความทนต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมี ทนต่อความร้อน ซึ่งความพิเศษเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตสินค้าต่างนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะ เป็นเกราะกันกระสุน ถุงมือป้องกันของมีคม ชุดนักแข่งรถ ยางรถยนต์ เรือแคนนู และไม้เทนนิส

 


 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป