วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

DHA เป็นกรดไขมันตัวหนึ่งในตระกูลโอเมก้า 3 ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมอง ระบบสายตา มีการวิจัยว่า ถ้าเด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่มี DHA ตั้งแต่เด็กก็จะช่วยประสิทธิภาพในการทำงานของสมอง และระบบสายตา ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว ทำให้มีการมองเห็นที่ดี DHA จะมีมากในปลาทะเลน้ำลึก เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน นอกจากนี้ปลาน้ำจืดที่มีไขมันสูงอย่างเช่น ปลาช่อน ปลาสวาย หรือปลาที่มีไขมันปานกลาง เช่น ปลาดุก ปลาอินทรีย์ ปลาสลิดก็มี DHA เหมือนกันแต่น้อยกว่าปลาทะเล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป