หลุมดำคือสถานที่ในอวกาศซึ่งมีแรงโน้มถ่วงสูงมาก ซึ่งแม้แต่แสงยังไม่สามารถออกไป ซึ่งทำให้ไม่สามารถมองเห็นหลุมดำ กล้องโทรทรรศน์ที่มีอุปกรณ์พิเศษสามารถช่วยค้นหาหลุมดำ

หลุมดำสามารถมีขนาดใหญ่หรือเล็ก นักวิทยาศาสตร์คิดว่าหลุมดำที่มีขนาดเล็กที่สุดมีขนาดเล็กเท่าหนึ่งอะตอม หลุมดำเหล่านี้มีขนาดเล็กมากแต่มีมวลเท่าภูเขาที่มีขนาดใหญ่ อีกหนึ่งชนิดของหลุมดำเรียกว่า สเตลลาร์ (stellar) มีมวลเป็น 20 เท่ามากกว่ามวลของดวงอาทิตย์ อาจมีหลาย stellar ในทางช้างเผือก หลุมดำที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า ซูเปอร์แมสซีฟ (supermassive) หลุมดำเหล่านี้มีมวลมากกว่าหนึ่งล้านดวงอาทิตย์รวมกัน นักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานว่าทุกๆ ทางช้างเผือกขนาดใหญ่จะมีหลุมดำชนิด supermasive อยู่ตรงกลาง เรียกหลุมดำนี้ว่า ซาจิททาเรียส เอ (Sagittarius A) มีมวลเท่ากับประมาณสี่ล้านดวงอาทิตย์และจะสามารถเข้าไปอยู่ข้างในลูกบอลขนาดใหญ่มากพอดี ซึ่งสามารถบรรจุสองสามล้านโลกภายใน

นักวิทยาศาสตร์คิดว่าหลุมดำขนาดเล็กที่สุดเกิดขึ้นเมื่อจักรวาลเริ่มต้น  หลุมดำ stellar เกิดขึ้นเมื่อศูนย์กลางของดวงดาวขนาดใหญ่มากพัง ส่วนหลุมดำ supermassive เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับทางช้างเผือก

ที่มา: What Is a Black Hole?. NASA. Retrieved September 28, 2017, from https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-black-hole-k4.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป