สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนวิจัย/พัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ Open Source Software และ Freeware อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ

การรณรงค์ส่งเสริมดังกล่าว มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยของ สวทช. ดำเนินการกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ที่แนะนำและส่งเสริมเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ ดังนี้

 

Web Browser
Google Chrome

Firefox
Opera browser
เว็บเบราว์เซอร์จากค่าย Google ขนาดเล็กที่มากความสามารถ เว็บเบราว์เซอร์ขนาดเล็กที่มีโปรแกรมเสริมหลากหลาย เว็บเบราว์เซอร์อีกค่ายที่มีขนาดเล็ก ทำงานได้รวดเร็ว
Document
OpenOffice.org AbiWord Foxit reader

รวมโปรแกรมสำนักงานทั้งงานพิมพ์ สื่อนำเสนอ แผ่นงาน ฐานข้อมูล พร้อมคู่มือการใช้งานฉบับออนไลน์

ดาวน์โหลดเมนูภาษาไทย

โปรแกรมงานพิมพ์ขนาดเล็ก รองรับ Microsoft Word โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF เล็กแต่แจ๋ว
 Adobe Reader PDFCreator  liberOffice
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF จากค่าย Adobe PDFCreator แปลงเอกสาร PDF ได้ง่ายพร้อมฟังก์ชันจัดการเอกสาร PDF รวมโปรแกรมสำนักงานทั้งงานพิมพ์ สื่อนำเสนอ แผ่นงาน ฐานข้อมูล
   
แผนภูมิความคิดด้วย FreeMind    
AntiVirus
AVG antivirus  avastantivirus  
โปรแกรมตรวจและกำจัดไวรัส โปรแกรมตรวจและกำจัดไวรัสพร้อมทั้งสปายแวร์  
Zip/Unzip
7-Zip IZarc  
โปรแกรมที่รองรับการทำงานกับไฟล์ zip ได้หลายฟอร์แมต โปรแกรมที่รองรับการทำงานกับไฟล์ zip ได้หลายฟอร์แมต  
Graphics
XnView Gimp
โปรแกรมจัดการภาพ ตกแต่งภาพ และทำงากับกลุ่มภาพได้ง่าย โปรแกรมออกแบบ ตกแต่งสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก

บริหารจัดการรูปภาพด้วย IrfanView

โปรแกรมเสริม

     

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป