จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละปีงบประมาณ

  • ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 621 คน
  • ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 162 คน
  • ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 171 คน
  • ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 149 คน
  • ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 210 คน
  • ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 160 คน
  • ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 193 คน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป