บริษัทต่างๆ ที่สามารถใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิผล ได้เลือกใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้อันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นหลักเสียก่อน และใช้กลยุทธ์อันที่สองเป็นตัวสนับสนุน แต่ถ้าคุณพยายามใช้มันทั้งสองอย่างแบบพอๆ กัน คุณก็เสี่ยงที่จะล่มทั้งสองแนวทาง!

คำถาม 3 ประการดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า แนวทางใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรของคุณ

  1. สิ่งที่คุณนำเสนอต่อลูกค้าคืออะไร ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ตามสั่ง?
  2. คุณมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้ว หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการสร้างสรรค์ใหม่ๆ
  3. คนของคุณพึ่งพิงกับความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้โดยนัยในการแก้ไขปัญหา?


สาระสำคัญของเรื่องนี้
"บางบริษัทมีการจัดการความรู้โดยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่บริษัทอื่นๆ กลับพึ่งพาบุคคลเพื่อแบ่งปันความรู้ผ่านทางวิธีการเดิมๆ ที่เคยใช้มา การเน้นกลยุทธ์ที่ผิด หรือการพยายามที่จะนำเอาแนวทางทั้งสองนี้ไปใช้ในเวลาเดียวกัน ก็อาจจะทำลายธุรกิจของคุณได้!" ... Morten T. Hanse, Nitin Nohria และ Thomas Tierney

 


ที่มา : หนังสือ องค์กรชั้นยอดการจัดการคน + ความรู้. ส่วนที่ 1 : อะไรคือกลยุทธ์ของคุณในการจัดการความรู้?.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป