เว็บไซต์ TED.com นับเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีการพูดถึงกันในวงการวิชาการโดยเฉพาะวงการวิชาการที่ขับเคลื่อนด้วย Social Media / Social Network ว่าเป็นเว็บที่นำเสนอ Clip Video จากนักพูดชั้นนำจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจบนธีม “idea worth spreading : ความคิดดีๆ สมควรที่จะเผยแพร่”

 

TED

TED ย่อมาจาก Technology, Entertainment และ Design เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ดำเนินการจัดการประชุมโดยเอาคนที่มีความคิดหรือว่าผลงานที่น่าสนใจมาบรรยายสิ่งที่ตนคิด ตนทำ ภายในเวลาไม่เกิน 18 นาที ทั้งนี้ TED มีรายได้มาจากผู้สนับสนุนและจากค่าธรรมเนียมของการเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละปี ก่อตั้งขึ้นมาโดย Richard Saul Wurman ตั้งแต่ปี 1984 โดยจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มจากงานสัมมนาในหัวข้อสามหัวข้อข้างต้น แต่ปัจจุบันได้ขยายสาขาเพิ่ม เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ธุรกิจ เทคโนโลยี สังคม และความเป็นไปในโลกใบนี้ TED จึงเป็นแหล่งพบปะของผู้ที่สนใจหาแสวงหาความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมทั้งพบปะกับผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากที่มีความรู้ ความสามารถ เช่น Bill Clinton อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ Gordon Brown อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ James D. Watson เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์การแพทย์ Al Gore อดีตผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผลงานปลุกกระแสโลกร้อน Sergey Brin และ Larry Page สองผู้ก่อตั้ง Google Bill Gates อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมโครซอร์ฟ

TED เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยการลงทะเบียนแบบเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ Clip Videio โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ คนไทยก็สามารถร่วมรับชม รับฟังได้สะดวกเพราะภายในเว็บมีการแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆ ให้รับชมมากมายหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย โดยการเปิดให้อาสาสมัครชาวไทยเข้ามาร่วมกันแปล Subtitle ไทยสำหรับเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจดีๆ ให้ดูกันแล้วมากกว่า 200 เรื่อง

TED Thai

นอกจากนี้ TED ยังมีการขยายผลออกเป็น TEDxYouth อีกหนึ่งเวทีที่ขยายโอกาสและพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ในประเทศไทยก็เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ นี้ภายใต้ชื่อ TEDxBKK

TEDxBKK

หวังว่า TED และเครือข่าย TED คงเป็นอีกหนึ่งสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป