เรียนรู้กรณีศึกษาการจัดการความรู้ของ Qian Hu Corporation Limited บริษัทผู้นำธุรกิจส่งออกปลาสวยงาม ที่มียอดการส่งออกปลาแต่ละเดือนกว่า 500,000 ตัว มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เพื่อจำหน่ายใน 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้นำ การส่งออกปลาสวยงามระดับโลก ด้วยยอดการส่งออกรวม 30% ของตลาดโลก

ตัวอย่างหัวข้อที่นำเสนอ อาทิ

  1. ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการประยุกต์ใช่ KM
  2. การสร้างสรรค์คุณค่าผ่านกลยุทธ์ KM
  3. ขั้นตอนการดำเนินการ
  4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
  5. การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการจัดการความรู้
  6. การสร้างความตระหนักภายในและภายนอกองค์กร
  7. การติดตามและการวัดผล


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป