1. ไม่ได้มีการวางแผน
สร้างโปรแกรม KM โดยไม่กำหนดก่อนภารกิจ, จุดมุ่งหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน และกลวิธีที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ประสบผลสำเร็จ
อาการบ่งชี้:
- ไม่มีใครรู้ว่า KM ใช้การได้หรือไม่
- ทีม KM ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อไป
- คนในธุรกิจไม่แน่ใจว่า KM เพื่ออะไร (หรือแม้แต่ KM เป็นอะไร)
- คนในธุรกิจเชื่อมโยง KM กับเครื่องมือซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
การแก้ปัญหา: กำหนดแผนคุณค่าและกรณีทางธุรกิจสำหรับโปรแกรม KM ต้องตอบคำถาม: ปัญหาทางธุรกิจอะไรที่ KM กำลังจะแก้ และต่อมากำหนดจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำเมื่อเริ่มทำโปรแกรม KM แต่ถ้ายังไม่ได้ทำ เริ่มทำตอนนี้

2. ไม่รู้จักลูกค้า
ออกแบบการแก้ปัญหา KM โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำธุรกิจหรือผู้ใช้ปลายทาง
อาการบ่งชี้:
- การวัด KM แสดงกิจกรรมและความผูกพันของพนักงานต่ำ
- พนักงานแบ่งปันความรู้นอกช่องทาง KM (ตัวอย่าง เช่น ผ่าน email)
- ผู้นำธุรกิจไม่คิดว่า KM เป็นการใช้ที่มีคุณค่าของเวลาของพนักงาน
การแก้ปัญหา: ใช้เทคนิค เช่น การคิดออกแบบ (design thinking) เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหา KM ซึ่งแก้ปัญหาของพนักงาน วิธีการการคิดออกแบบ เช่น การทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า (customer journey mapping) ช่วยผู้เชี่ยวชาญ KM เข้าใจอย่างแท้จริงความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง

3. คิดแต่การบริหารระเบียบ
ทีม KM ยึดติดกับ back office และใช้เวลาทั้งหมดกับงานที่น่าเบื่อ เช่น การทำให้เนื้อหาเป็นรูปแบบ การรักษาเนื้อหาในคลัง
อาการบ่งชี้:
- ทีม KM รู้สึกท้อแท้และไม่ถูกใจ
- พนักงานเปรียบ KM กับอินทราเน็ตของบริษัทหรือสิ่งที่น่าเบื่ออื่นๆ
- ความคิดที่สำคัญสำหรับ KM ควรจะทำอะไรไม่ได้รับความสนใจ
การแก้ปัญหา: มีสามวิธีสามารถช่วยลดภาระของการบริหารระเบียบการจัดการเนื้อหา วิธีแรก คือ ช่วยธุรกิจมีบทบาทในการบริหารเนื้อหาโดยการฝึกหัดเจ้าของเนื้อหาและการสร้างระบบการจัดการที่ชัดเจน วิธีที่สอง คือ ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ เช่น  autotagging และ autoclassification ทำให้การจัดการเนื้อหาง่ายขึ้นมาก วิธีที่สาม คือ สร้างทีมนอกประเทศเพื่อการจัดการเนื้อหา ทีม KM ที่เก่งจะใช้วิธีต่างๆ เหล่านี้ร่วมกันเพื่อให้เวลาที่มากขึ้นสำหรับงานที่มีคุณค่าและสำคัญ

4. เป็นผู้อยู่สันโดษ
ทีม KM ทำงานอยู่ในส่วนของตนเอง ไม่ติดต่อกับหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ
อาการบ่งชี้:
- ผู้นำธุรกิจไม่จัดการ KM สำหรับสนับสนุนหรือนำทาง
- หน้าที่อื่นๆ เสนอเครื่องมือซึ่งเหมือนของ KM อย่างมากและพนักงานสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่จะใช้
- ความมุ่งมั่นของทีม KM ลดความสำคัญบ่อยๆ โดยการแข่งขันทางธุรกิจ
การแก้ปัญหา: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่ากับธุรกิจ ต้องเข้าไปใกล้พอเพื่อชี้ความต้องการที่แท้จริงและต่อมาพิสูจน์ว่า KM สามารถช่วย สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์สามารถยุ่งยากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทีม KM มีประวัติของการเพียงมาหากลุ่มนี้เมื่อมีคำถามและความต้องการ ดังนั้นอย่ารอจนกระทั่งมีความจำเป็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มเหล่านี้: มองหาหนทางที่จะสร้าง (หรือสร้างใหม่) ความสัมพันธ์ข้ามสายงานวันนี้

5. สิ่งของไม่เป็นที่น่าพอใจ
พนักงานเกียจลักษณะ ความรู้สึก และประสบการณ์ผู้ใช้ของเครื่องมือ KM
อาการบ่งชี้:
- ระบบ KM ไม่อยู่ในตอนต้นปี 2000s
- พนักงานพูด ทำไมเครื่องมือ KM ไม่สามารถเหมือนมากกว่า (Google, YouTube, Alexa หรือ อีกหนึ่งเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค)
- ทีม KM ใช้เวลามากในการเก็บคำถามและการร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับไม่สามารถค้นหาหรือเข้าถึงสิ่งของอย่างไร, เนื้อหาจะไม่ดูแปลกประหลาดในโทรศัพท์
การแก้ปัญหา: เข้าร่วมในการประชุมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation) สามารถปลดการให้ทุน KM ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาให้ชุดเครื่องมือ KM ดีขึ้นอย่างจริงจัง  KM มีหลายข้อเสนอให้ทีมดิจิทัล: การเข้าใจการไหลของรายละเอียดและความต้องการความรู้ของพนักงานของ KM เป็นการสนับสนุนที่มีคุณค่าสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องและทำให้คนนำมาใช้

ที่มา: Mercy Harper (January 6, 2020). Why KM Initiatives Fail. Retrieved April 5, 2020, from https://www.apqc.org/blog/why-km-initiatives-fail

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป