บทสัมภาษณ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล แบ่งเป็น 3 ตอน ตีพิมพ์ในนิตยสารมติชน สุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 5 พ.ค. - 11 พ.ค. 2560 , ฉบับประจำวันที่ 12 พ.ค. - 18 พ.ค. 2560
และเข้าดูได้ที่ https://www.facebook.com/momtau

ตอนที่ 1 : 2 ทศวรรษของการช่วยเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจไทยของ สวทช.เป็นอย่างไร ?
ตอนที่ 2 : กว่าจะมาเป็นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ได้ ลำบากเพียงใด? และ อะไรคือสิ่งที่นักวิจัยต้องการการสนับสนุน?
ตอนที่ 3 : ทำอย่างไรจึงเปลี่ยนใจ เปลี่ยนแนวทางได้สำเร็จ?

alt Download เอกสาร [2.45 MB]

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป