ความต้องการของผู้บริโภค ebook ยังเป็นที่ยอมรับในทุกตลาด รวมทั้งห้องสมุดด้วย ห้องสมุดชุมชน 9 แห่ง จาก 10 แห่ง พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ebook มากขึ้น และด้วยงบประมาณที่ได้มาในห้องสมุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บรรณารักษ์จัด ebook ไว้ในลำดับรายการที่เป็นที่ต้องการ (ในปี 2556 ห้องสมุด เพิ่มการได้มาซึ่ง ebook เป็น 39% จาก 19% ในปี 2554)

นอกจากนี้การศึกษา The Library Resource Guide ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ProQuest และผลิตโดย Unisphere Research (ส่วนหนึ่งของบริษัท Information Today) ได้สอบถามและรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการ ผู้บริหารห้องสมุด รวมถึงบรรณารักษ์ของห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดอุดมศึกษา และห้องสมุดเฉพาะ จำนวน 796 คน พบว่า สิ่งหนึ่งที่ได้รับการตอบกลับคือ ความต้องการที่มากที่สุดของห้องสมุด คือ การส่ง ebook ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น iPads tablets หรือสมาร์ทโฟน

John Blossom นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประธานบริษัท Shore Communications กล่าวว่า ในขณะที่ Barnes & Noble พยายามจะทำให้การขายหน้าร้านดำเนินไปด้วยดี แต่ไม่เคยคิดเปลี่ยนการขายปลีกเป็นร้านขายสินค้าจากโรงงาน ซึ่งสามารถให้บริการได้กว้างขวางมากขึ้น แต่  Amazon ซึ่งเริ่มจากการขายตัวเล่มหนังสือออนไลน์และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสู่การขายบริการและสินค้าหลายอย่าง ด้วยการใช้รายได้นั้นและต้นทุนจากเส้นทางของธุรกิจอื่นๆ ทำให้การขายหนังสือมีผลกำไรมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวและการตลาดที่เติบโตมากขึ้นอย่างมากของ Amazon ในการผลิต ebook จากเนื้อหาต้นฉบับของตัวเองทำให้ Amazon มีโอกาสในช่องทางธุรกิจแบบใหม่นี้

การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้บริโภคที่มีต่อ ebook กระตุ้นให้ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดพิมพ์ ร่วมมือกัน เกิดแบบจำลองใหม่ทางธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการใช้หลายๆ อย่างและถูกสร้างภายในหลายแพลตฟอร์ม (platforms)

จากแนวโน้มเหล่านี้ซึ่งทำให้ตลาด ebook เติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมมุ่งจุดสนใจไปยัง 5 ตัวแปร ดังนี้

1. มีการเติบโตของดิจิทัลอย่างมาก

Mark Lefebvre ผู้อำนวยการของ self-publishing และ author relations ของ Kobo (ผู้ผลิต ebook และเครื่องอ่าน ebook) กล่าวว่า เขากำลังเห็นการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่หนังสือปรากฏในที่ต่างๆ เช่น ในมุมของเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติ  ดิจิทัลเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ ก็ตาม

2. ผู้ใช้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ebook มากขึ้น

Lefebvre กล่าวว่า คุณสามารถออกแบบให้หนังสือของคุณเป็นอย่างไร ขนาดเท่าไรตัวอักษรแบบไหน หนังสือเปิดหรือปิด ตัวอย่างเช่น ภาษา ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักภาษาอังกฤษ สามารถทำให้หนังสือเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งทำให้เธอสนุกกับการอ่านได้บนเครื่องอ่าน ebook

3. ความร่วมมือและการได้มากำลังนำไปสู่ข้อเสนอที่มากขึ้นของ ebook

Kevin Sayar รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ ProQuest Workflow Solutions ได้ยกตัวอย่างการได้มาซึ่ง ebrary ของ EBL และการรวมเป็นหนึ่งของประสบการณ์ใน ebook EBL นำประสบการณ์ 10 ปี ของการได้มาซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการ และสนับสนุนขั้นตอนการทำงานของนักวิจัย ขั้นตอนต่อไปคือการรวมแพลตฟอร์มและเนื้อหา ดังนั้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลุ่มของ ebook ซึ่งผสมรวมกัน และผสมผสานการค้นหาและกระบวนการค้นพบได้อย่างแนบเนียนในขั้นตอนการทำงาน

4. มีเครื่องมือและบริการมากขึ้นกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มเนื้อหาดิจิทัล

Aquafadas (ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Kobo) สามารถผลิตเนื้อหาใหม่ทั้งหมดด้วย Adobe In-Design

Rainer Heckmann ผู้จัดการทั่วไปของ Aquafadas ในประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า พวกเรามีหนทางซึ่งสามารถช่วยผู้จัดพิมพ์สร้างเนื้อหาใหม่จาก PDFs หรือ XML ด้วยกระบวนการการทำงานแบบอัตโนมัติ พวกเราไม่ใช่บริษัทซึ่งให้บริการ พวกเราปล่อยให้ผู้จัดพิมพ์ทำงานด้วยตนเอง พวกเขารู้ว่าจะทำอะไร แต่พวกเราให้เครื่องมือเพื่อสร้าง ebook และการเผยแพร่ในขั้นตอนต่อไป

Aquafadas ต่างจากบริษัทอื่นคือ ความสะดวกของการใช้ นักออกแบบสามารถสร้างโครงงานโดยใช้ไฟล์ต้นฉบับ InDesign และเผยแพร่โดยใช้ Android Apple หรือเว็บ Heckmann กล่าวว่า ในที่สุดเครื่องมือส่วนใหญ่จะใช้ HTML5 เพราะว่าพวกเรากำลังมีปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นกับเนื้อหาดิจิทัลของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็น ebook หรือการเผยแพร่ดิจิทัล

Aquafadas ให้เครื่องมือที่นักออกแบบต้องการอย่างครบครันเพื่อสร้างสไลด์ซึ่งง่ายสำหรับฝังลงไปในเนื้อหาดิจิทัล ได้แก่ ดึง 75 ภาพที่มีความละเอียดสูง ตั้งอัตราโครง (frame rate) และจับภาพในรูปแบบ 360 องศา Heckmann กล่าวว่า นักออกแบบเข้าใจกระบวนการนี้ทันที ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลกับอะไรที่ต้องทำถัดไปหรือทำอะไรก่อนหลัง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่น และง่ายที่จะใช้

Hurix มี 2 ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ผลิตเนื้อหาเป็นดิจิทัลโดยที่เนื้อหายังไม่ปรากฏในรูปพิมพ์มาก่อนคือ KITABOO ซึ่งทำให้ผู้จัดพิมพ์เปลี่ยน PDF เป็นรูปแบบต่างๆ และเพิ่มเนื้อหาด้วยวีดีโอและการสร้างภาพเคลื่อนไหว และ Dictera ซึ่งเสนอตัวเลือกของการสร้างวัตถุดิจิทัลจากภาพร่างให้ผู้จัดพิมพ์

5. แบบจำลองทางธุรกิจที่ดีกว่าและใหญ่กว่ากำลังทำให้เนื้อหาเป็นเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Impelsys จัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้จัดพิมพ์ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาจนถึงการกระจายและการวิเคราะห์รายละเอียด ด้วย iPublishCentral ผู้จัดพิมพ์สามารถสร้างช่องทางและมีการนำเสนอผ่านเว็บเพื่อขายหนังสือด้วยมีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ มีทั้งผู้จัดพิมพ์ขนาดใหญ่รวมทั้ง Elsevier และ Wiley-Blackwell และขนาดเล็ก เช่น The MIT Press นำ iPublishCentral ไปใช้ Sameer Shariff ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของ Impelsys กล่าวว่า ทุกครั้งที่ผู้ใช้อ่านหนังสือ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้อ่านจะถูกเก็บรวบรวมให้ผู้จัดพิมพ์ด้วย iPublishCentral

ผู้จัดพิมพ์ไม่เพียงขายหนังสือแต่สามารถทำให้เนื้อหาเป็นเงินด้วยแบบจำลองทางธุรกิจที่หลากหลาย ผู้จัดพิมพ์สามารถขายหรือให้เช่า ebook นอกจากนี้สามารถเสนอการบอกรับเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งสโมสรหนังสือ (book club) หรือแม้แต่เสนอเป็นบทๆ

ที่มา: Barbara Brynko. (October 2013). What's Trending in Ebooks. InformationToday 30(9), 33-35.  

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป