หนังสือเป็นเครื่องมือถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ แต่ด้วยความบอบบางของหนังสือจึงทำให้เจ้าของขุมทรัพย์เหล่านั้นต่างหวงแหน ไม่ใคร่อยากจะให้ผู้ใดใช้ แม้จะอยากเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ปัญหาเหล่านี้ถูกขจัดไปสิ้น ด้วยมีการนำหนังสือเหล่านั้นมาแปลงผันและจัดทำเป็นห้องสมุดดิจิทัลให้ผู้ที่สนใจหนังสือหายากสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวกและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หนังสือ

คำถามที่มักได้รับคือ ต้องการอนุรักษ์หนังสือเก่าโดยแปลงให้อยู่ในรูป eBook และต้องการให้สืบค้นได้ ... ก็ไม่ยากครับ วิธีที่ดีที่สุดในแง่การสืบค้น คือ การนำเนื้อหาหนังสือเก่ามาพิมพ์ใหม่ โดยอาจจะพิมพ์โดยไม่สนใจการจัดวาง (Layout) เดิมก็ได้ แต่สำคัญที่สุดคือ หนังสือเก่า มักจะมีสภาพที่ขาดหรือชำรุด ดังนั้นการพิมพ์ จึงควรยึดการพิมพ์ตามที่เห็นจริง ไม่ควรไปสะสางหรือพิมพ์แก้ไขข้อความที่ชำรุด หรือขาดเสียหาย 

ตัวอย่างโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือวชิรญาณวิเศษในลักษณะ eBoook ดังนั้น เนื้อหาที่ต้องการให้สืบค้นได้ จึงถูกนำมาพิมพ์ใหม่ พร้อมการจัดวางหน้าเนื้อหาให้เหมือนต้นฉบับ ... คลิกเพื่อดูตัวอย่างเอกสารฉบับพิมพ์

eBook : HTML/Text

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการพิมพ์ใหม่ ก็สามารถใช้วิธีการทำ eBook ฟอร์แมต PDF แล้วใช้การพิมพ์คำที่ต้องการให้เป็นดัชนีคำค้น ผ่านส่วนการทำงาน Comment ณ ตำแหน่งข้อความจริง ดังตัวอย่าง

eBook Comment

ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์คำจากเอกสาร และนำคำดังกล่าวมาใส่ ณ ตำแหน่งจริงด้วยเทคนิคการใส่ Comment ด้วยความสามารถของ Acrobat Professional 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป