รูปแบบของ eBook ที่ได้รับการกล่าวถึงมานานและได้รับความนิยมมากคือ eBookในฟอร์แมต PDF และมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฟอร์แมตที่หลากหลาย และข้อจำกัดในการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้มีการพัฒนามาตรฐาน eBook ขึ้นมา โดยความร่วมมือของกลุ่ม The International Digital Publishing Forum (IDPF) เกิดเป็นมาตรฐานการพัฒนา eBook ฟอร์แมต ePub

eBook ฟอร์แมต ePub มีลักษณะของเอกสารในรูปแบบ XML ที่มีส่วนขยายเป็น .epub ทั้งนี้ ePub ได้รับความสนใจสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเข้าถึงเนื้อหาผ่านอุปกรณ์พกพาอย่าง Tablet PC, iPad

การสร้าง eBook ในฟอร์แมต ePub มีเครื่องมือหลายเครื่องมือ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่น่าสนใจอย่าง Sigil เป็นเครื่องมือแบบ WYSIWYG editor ที่จะขอแนะนำในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลด Sigil ได้จาก http://code.google.com/p/sigil/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป