ความต้องการเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ eBook ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุคห้องสมุดดิจิทัล ฟอร์แมตของ eBook ได้ปรับเปลี่ยนจากการเลื่อนด้วย Scroll bar แบบ PDF เป็นแบบการเปิดหน้าเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า 3D Flip eBook ซึ่งส่วนมากต้องใช้โปรแกรมที่มีมูลค่าสูง .. อย่างไรก็ดียังมีบริการฟรีให้ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ eBook แบบที่ต้องการได้ ด้วยเครื่องมือดังนี้

 

ตัวอย่าง Flash Flip eBook