Dropbox เป็นบริการพื้นที่จัดเก็บเอกสารดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต ที่ให้สมัครใช้งานได้ฟรี ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาอย่าง Tablet หรือ iPad ไม่ควรพลาดที่จะใช้ Dropbox เป็นช่่องทางแลกเปลี่ยน จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์พีซี หรือ Notebook นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Dropbox เป็นช่องทางสร้างหน้าเว็บเพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถ Dropbox ในการสร้างหน้าเว็บเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาดาวน์โหลด eBook ในฟอร์แมต ePub ไปอ่านได้สะดวกขึ้น (เนื่องจากหลายๆ ท่านอาจจะไม่สะดวกในการเผยแพร่ ePub เข้าไปยัง Apple Bookstore)

การทำหน้าเว็บให้ดาวน์โหลด ePub ก็เริ่มจาก

 • สร้างหน้าเว็บ HTML ให้มีลิงก์ไปยัง ePub แต่ละเล่มที่สร้าง
 • จากนั้น Upload ไฟล์ html พร้อมไฟล์ ePub ทั้งหมดไปไว้ในโฟลเดอร์ Public ของ Dropbox
 • การเผยแพร่ไฟล์ .html ทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ไฟล์ .html เลือกคำสั่ง Copy Public Link
  • โดย Public Link จะมีโครงสร้าง ดังนี้ http://dl.dropbox.com/u/14765078/epub.html
   • ให้แทนที่ Dropbox ID ของท่านในตัวเลขสีแดง
   • และแทนที่ชื่อไฟล์ .html ในรายการสีน้ำเงิน

Public Folder Dropbox

เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้าง/เผยแพร่ ePub ไปยังกลุ่มผู้อ่าน iPad และ Tablet ต่างๆ ได้สะดวกขึ้นแล้วครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป