เอกสาร PDF เป็นฟอร์แมตเอกสาร e-Book ที่ใช้กันมายาวนาน อย่างไรก็ดีปัญหาของเอกสาร PDF อาจจะเป็นเพราะความต้องการ PDF Reader ที่ผู้ใช้จะต้องติดตั้งก่อนจึงจะเปิดอ่านได้ ในขณะที่ Flash player เป็น Plug-ins ที่เบราว์เซอร์จำนวนมากสามารถติดตั้งได้อัตโนมัติ ดังนั้นการนำเสนอ e-Book ในรูปแบบ Flash จึงได้รับความนิยมแทนที่ PDF วิธีการแปลง PDF เป็น Flash e-Book มีได้หลายวิธี หลายรูปแบบ ในกลุ่ม Open Source แล้วโปรแกรม PDF2SWF นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ โดย PDF2SWF จะช่วยแปลงไฟล์เอกสาร .pdf เป็นเอกสารเว็บพร้อมไฟล์ .swf ที่นำเสนอผ่านเว็บและเรียกชมได้สะดวกกว่า ... รายละเอียด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป