จากกรณีที่มีการนำภาพคล้าย รุ้งกินน้ำกลับหัว ซึ่งถ่ายโดย ดร.แจ็กเกอลีน มิตตอง นักดาราศาสตร์ อวกาศแห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งถ่ายภาพได้จากท้องฟ้าบริเวณใกล้บ้านพักที่ที่ประเทศอังกฤษนั้น ได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเกิดรุ้งกินน้ำมีลักษณะกลับหัวเช่นนี้อาจเป็นลางร้าย หรือเป็นสัญญาณเตือนการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วโลกได้นั้น (ที่มาข่าว http://hilight.kapook.com/view/55965) ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ที่ปรึกษาฝ่าย วิชาการ ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ อธิบายว่า

 

ภาพ “รุ้งกลับหัว” ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่รุ้งกินน้ำที่มีลักษณะหัวกลับแต่อย่างใด เพราะไม่ได้เกิดจากการที่แสงอาทิตย์ตกกระทบกับผิวของหยดน้ำแล้วหักเหออกมา เป็นแสงสีรุ้ง ดังเช่นรุ้งกินน้ำทั่วไป แต่เกิดจากการที่แสงอาทิตย์ ตกกระทบไปยังผลึกน้ำแข็งหกเหลี่ยมในเมฆ และหักเหผ่านผลึกออกมาจนเกิดเป็นแถบสีรุ้ง ซึ่งเรียก ว่า อาทิตย์ทรงกลด (Solar halo) โดยภาพเส้นโค้งสีรุ้งที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์ในภาพนั้น คือ อาทิตย์ทรงกลดแบบเส้นโค้งเซอร์คัมซีนิทัล (CircumZenithal Arc : CZA) แล้วอาทิตย์ทรงกลดแบบเส้นโค้งเซอร์คัมซีนิทัล คืออะไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป