โรคสะเก็ดเงินหรืออดีตเรียกว่า โรคเรื้อนกวาง มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า โซไรเอซิส (psoriasis) เป็นโรคผิวหนังที่ไม่ติดต่อโดยการสัมผัสที่พบได้เกือบทุกภูมิภาคของโลก ผื่นที่เกิดขึ้นบนผิวหนังมีได้หลายลักษณะ แต่ลักษณะที่พบบ่อยคือ ผิวหนังอักเสบกลายเป็นปื้นแดงขนาดใหญ่และมีขุยสีขาวคล้ายสีเงินอยู่บนผิวของปื้นแดง ตำแหน่งที่พบผื่นผิวหนังส่วนใหญ่เป็นบริเวณผิวหนังที่มีการเสียดสีเช่น ศีรษะ ศอก แขน ขา เข่า ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีผื่นแดงเกิดขึ้นทั่วทั้งตัว บางรายเป็นตุ่มหนองกระจายทั่วตัว นอกจากอาการผิดปกติที่ผิวหนังยังสามารถพบอาการผิดปกติที่อวัยวะอื่นๆ ได้อีกคือ อาการผิดปกติของเล็บมือและเล็บเท้า และอาการข้ออักเสบ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมอย่างเดียวแต่ต้องมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นร่วมด้วยได้แก่

1. ปัจจัยภายนอก
1.1. ปัจจัยทางเคมี ยาบางอย่างเมื่อรับประทานอาจกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้เช่น ยาต้านมาลาเรีย ยารักษาโรคหัวใจ ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานและชนิดฉีด
1.2. ปัจจัยทางชีวะ จุลชีพชนิดต่างๆ ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในคนสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้
1.3. ปัจจัยทางฟิสิกส์ การแกะเกา กด เสียดสี บริเวณผิวหนังอาจกระตุ้นให้ผื่นเกิดขึ้นและลุกลาม
2. ปัจจัยทางด้านร่างกายของผู้ป่วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน โรคที่เกิดกับอวัยวะภายในต่างๆ เช่น โรคไต โรคตับ สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้
3. ปัจจัยทางด้านจิตใจของผู้ป่วย ความเครียด หงุดหงิด โกรธง่าย นอนไม่หลับ สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้

การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีทั้งการใช้ยาทา ยารับประทาน ยาฉีด และการรักษาโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต

ที่มา :
ป่วน สุทธิพินิจธรรม. (2553). โรคสะเก็ดเงิน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 271-291). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป