รถตู้โดยสารเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในเดินทางซึ่งบ่อยครั้งที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจนก่อให้ความเสียหาย และเสียชีวิต ขอแนะผู้ใช้บริการรถตู้และผู้ขับรถตู้โดยสารปฏิบัติดังนี้

ผู้โดยสารรถตู้

 • การเลือกที่นั่ง : ควรเลือกนั่งบริเวณตอนกลางหรือด้านขวาฝั่งเดียวกับคนขับจะปลอดภัยที่สุด หลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถเพราะมีโครงสร้างที่เปราะบาง หากประสบอุบัติเหตุประตูรถอาจยุบตัวหรือเปิดออกทำให้ผู้โดยสารถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ
 • การใช้อุปกรณ์นิรภัย : คาดเข็มขัดนิรภัยและล็อคประตูรถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันการกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถผู้โดยสารรายอื่น และการกระเด็นออกจากตัวรถกรณีประสบอุบัติเหตุ
 • มีสติระหว่างเดินทาง : ไม่นอนหลับขณะเดินทางเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยพร้อมสังเกตลักษณะการขับขี่ของคนขับถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายให้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้โทรแจ้งศูนย์คุมครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร 1584)
 • การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน : ให้ผู้โดยสารนั่งก้มหน้าหรือโน้มศีรษะไปทางด้านหน้า เก็บศอกชิดลำตัวมากที่สุด เพื่อป้องกันร่างกายส่วนบนโดยเฉพาะศีรษะ ลำคอหากถูกกระแทกอาจทำให้เสียชีวิตได้

ผู้ขับรถตู้

ก่อนเดินทาง :

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 3. ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. เลือกใช้เส้นทางจราจรที่ปลอดภัยที่สุด
 5. ตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งก่อนออกรถ

ขณะเดินทาง :

 1. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเครงครัด
 2. ไม่ขับรถเร็ว ไม้ขับรถจี้ท้าย
 3. ไม่ขับตัดหน้ารถคันอื่น ในระยะกระชั้นชิด
 4. ไม่ขับเปลี่ยนช่องจราจรกระทันหัน
 5. ไม่โทรศัพท์ขณะขับขี่
 6. ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด

คำเตือน : ผู้ขับรถโดยสารต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถโดยสารสาธารณะ ห้ามดัดแปลงสภาพหรือเพิ่มที่นั่งผู้โดยสารเพราะการบรรทุกเกินอัตราที่กำหนด จะทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

มาตรการความปลอดภัยรถตู้โดยสารของ สวทช.

 1. แจ้งและติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานหลักของรถทุกคัน เพื่อแจ้งเหตุร้องเรียนหรือรายงานการขับรถ
 2. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ถังดับเพลิงขนาดเล็ก
 3. จำกัดความเร็วรถไม่เกิน 100 กม./ชม.
 4. ติดตั้งระบบ GPS บนรถทุกคัน โดยมีระบบบันทึกความเร็วในการขับรถที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 5. มีการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพรถทุกวันก่อนปฏิบัติงาน
 6. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โดยไม่มีอุปกรณ์แฮนด์ฟรีหรือให้ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 7. จำกัดจำนวนผู้โดยสาร 15 คน/คัน (รวมพนักงานขับรถ)

แหล่งที่มาของข้อมูล
ลด หยุด ภัย. จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.  กุมภาพันธ์ 2544.
มาตรการความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้บริการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://central.nstda.or.th/wiki2/oc/accident/safety. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2544).
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป