อุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นต้องมีขั้นตอนการตกตะกอนแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) ออกจากน้ำยางสด ก่อนทำการแปรรูปน้ำยางสดให้เป็นน้ำยางข้นด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง ทำให้เนื้อยางเสียสภาพปนออกมากับกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งกากตะกอนยางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจัดเป็นของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้น


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป