บริษัท X-Zell Biotech Co. Ltd. ก่อตั้งในปี 2009 เป็นบริษัทของคนไทย ซึ่งแยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมทุนโดยบริษัทเอกชน เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ  ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บริการที่มี

1) Custom conjugation for:

- Antibodies

- Proteins and fluorescent dyes

- Enzymes and particle

2) Cell Culture Media, Fetal Calf & other Sera

3) Reagents, Cytokines, Growth Factors

4) Monoclonal Antibodies

5) Lightning LinkTM - the world's fastest monoclonal antibody labeling kit

6) Molecular Biology Reagents

7) Magnetic Micro- & Nano beads, Magnetic Transfection

website: www.x-zell.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป