การสร้างบ้านหญ้าแฝก เป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบ้านแบบประหยัด ยังเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจที่อยากจะมีบ้านได้เข้ามาศึกษาและทดลองทำบ้านหญ้าแฝก ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หญ้าแฝกที่มีใบยาวได้ขนาด ตัดใบมาตากแดด ผึ่งให้แห้งแล้วนำมาคลุกกับดินเหนียวที่เตรียมไว้จากนั้นนำมาก่อเป็นผนังบ้าน ยึดโครงด้วยไม้ไผ่ แล้วตกแต่งตามที่ต้องการ

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "บ้านหญ้าแฝก(Vetiver grass house)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป