เศษยางฝอย คือ เศษยางที่เกิดจากการบดย่อยยางก้อนถ้วยในระหว่างกระบวนการผลิตยางแท่งเกรด STR 20 ซึ่งเศษยางส่วนนี้จะหลุดร่วงออกไปกับน้ำล้าง เนื่องจากมีความสกปรกปนเปื้อนบริเวณรอบผิวยางทำให้การยึดเกาะหรือการรวมตัวกับยางส่วนอื่นๆ เป็นไปได้ยาก จึงทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อยางไปโดยเปล่าประโยชน์

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป