อินโนว์ แชร์ เป็นรถเข็นลักษณะเหมือน Wheel chair อัจฉริยะที่ควบคุมผ่าน Joy Stick ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่แห้ง 2 ชุด ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัม ปรับความเร็วได้ ขึ้นลงทางลาดได้ (ไม่เกิน 15 องศา) สามารถพับเก็บได้ จึงขนย้ายได้สะดวก และยังใช้งานได้มากกว่า 8 ชั่วโมง (การใช้งานภายในอาคารหรือบ้าน) สามารถชาร์จด้วยไฟฟ้าในที่ทำงานหรือบ้านได้ และปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้รับประกัน 1 ปีเต็มและทางบริษัทมีบริการตลอดอายุการใช้งาน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป