ที่ร้านขายของชำ อาหารส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ขนมปัง ชีส อาหารว่างจะถูกห่อหุ้มในพลาสติก ไม่เพียงนี้จะทำให้เกิดของเสียที่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายทางชีวภาพได้ และพลาสติกบางอย่างสามารถปล่อยสารที่เป็นอันตรายในอาหาร เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาฟิล์มห่อหุ้มที่ทำจากโปรตีนนม ซึ่งกินได้

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มอาหารในปัจจุบันอาศัยปิโตรเลียม ซึ่งไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังไม่สามารถย่อยสลาย ทำให้เกิดของเสียพลาสติกหลายตันซึ่งฝังกลบในหลุมเป็นเวลาหลายปี

เพื่อแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ Peggy Tomasula และคณะที่ the U.S. Department of Agriculture กำลังพัฒนาฟิล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำจากโปรตีนนม casein ฟิล์ม casein เหล่านี้ดีกว่าพลาสติกถึง 500 เท่า ในการทำให้ออกซิเจนออกจากอาหาร และเพราะว่าทำจากนมทำให้ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ยั่งยืนและกินได้ บรรจุภัณฑ์ที่กินได้บางอย่างที่มีจำหน่ายมีวางอยู่ในตลาด แต่เหล่านี้ทำจากแป้ง มีรูมากกว่าและทำให้ออกซิเจนรั่วไหลผ่านรูเล็กๆ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากนมอย่างไรก็ตามมีรูเล็กกว่าและดังนั้นสามารถสร้างโครงข่ายที่หนาแน่นมากกว่า ซึ่งทำให้ออกซิเจนออกไป

ถึงแม้ว่าความพยายามครั้งแรกของนักวิจัยใช้ casein บริสุทธิ์ ทำให้เป็นตัวขัดขวางออกซิเจนที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ยากที่จะจับต้องและจะละลายในน้ำเร็วเกินไป คณะนักวิจัยได้ปรับปรุงโดยใส่ citrus pectin ลงไปเพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์แข็งแรงขึ้นรวมถึงต้านทานต่อความชื้นและอุณหภูมิที่สูง

หลังจากการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก casein ดูเหมือนพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มขายในร้าน แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าและขัดขวางออกซิเจนได้ดีกว่า สารเติมแต่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่น วิตามิน probiotics สามารถรวมเข้าในอนาคต

ที่มา: American Chemical Society (2016, August 21). Edible food packaging made from milk proteins. ScienceDaily. Retrieved August 23, 2016, from  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160821093046.htm
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป