อีกหนึ่งเครื่องมือช่วยสร้างสื่อออนไลน์ในรูปของสื่อนำเสนอ สามารถนำภาพจากเว็บไซต์ รวมทั้งภาพปกหนังสือ (ภาษาอังกฤษ) โดยการป้อน ISBN รวมทั้ง Clip Video จาก Youtube มาประกอบการสร้างสื่อได้ง่าย สนใจสมัครใช้ฟรีที่เว็บไซต์ http://www.slidestaxx.com เมื่อเข้าสู่ระบบการสร้างก็ไม่ซับซ้อน สามารถเพิ่มคำอธิบายภาพด้วยภาษาไทยและแสดงผลภาษาไทยได้อย่างดี ผลงานที่ได้นำมาวางในหน้าเว็บต่างๆ ด้วยการการฝัง Script Code ที่ระบบสร้างให้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป