โดยส่วนใหญ่แล้วในยุคนี้เรียกได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตไปแล้ว การเสพย์ข่าวต่างๆ ก็ผ่านทาง อินเทอร์เน็ตไม่แพ้ทางหนังสือพิมพ์ หรือ ทีวี และส่วนมากก็มีการสืบค้นข้อมูลผ่าน  blog ที่จัดทำขึ้นจากบุคคลทั่วๆไป ที่มีมากมายการค้นหาที่ง่ายสำหรับผู้ใช้อย่างหนึ่งคือการติดตั้งปฏิทิน ลงหน้าเว็บนั้นๆ

โดยไปที่เมนู รูปแบบบล็อก เลือก Widgets

ปฏิทินหน้าเว็บ


จะมีข้อมูลให้เลือก จากนั้นเลือกปฏิทินแล้วลากไปยังด้านขวาเพื่อเปิดใช้งาน

ปฏิทินหน้าเว็บ-1

จะปรากฏผลลัพธ์ดังนี้

ปฏิทินหน้าเว็บ-2

และเมื่อไม่ต้องการใช้ก็ให้ลากกลับมาที่เดิม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป