หากท่านต้องการทราบว่าเครือข่ายเพื่อนของท่านผ่าน Social Network ดังอย่าง Facebook มีลักษณะอย่างไร ต้องลองเล่น Apps ตัวนี้เลยครับ TouchGraph เครื่องมือในกลุ่ม Visualization ที่ดึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Friend จาก Facebook ของเรามานำเสนอในภาพกราฟิกแสดงความสัมพันธ์ ดังภาพ

FB Touchgraph

ที่เหลือก็คงเล่นสนุกๆ ดูนะครับว่า TouchGraph สื่ออะไรออกมาบ้าง นอกจาก TouchGraph บน Facebook ยังมี http://www.touchgraph.com/seo ที่น่าสนอีกตัวให้ลองครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป