1) การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ (Banner Exchange) 2) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Banner และ 3) การทำเว็บลิงก์ (Web Link) ทั้งสามคำ มีลักษณะการดำเนินการ ผลลัพธ์ ความรู้สึกของหน่วยงานที่ขอแตกต่างกันมาก โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้

การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ (Banner Exchange)

การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์เป็นประเด็นที่หลายๆ หน่วยงานต้องการทำมากที่สุด เนื่องจากจะเป็นเสมือนกับการตกลงว่าทั้งสองเว็บจะเป็นพันธมิตรกัน และให้นำ Banner ของเว็บขนาดเล็กๆ ไปแปะในที่ที่เด่นชัดของหน้าแรกของเว็บที่ตกลงกัน เป็นระยะเวลาตามที่ตกลงกัน ส่วนมากก็จะแปะไว้ระยะเวลานาน แม้นว่าจะมีการเปลี่ยนรุ่นของเว็บ ก็อาจจะยังคงต้องแปะไว้ จนกว่าความสัมพันธ์จางหายไปด้วยเหตุใดๆ เช่น เปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนผู้บริหาร

การประชาสัมพันธ์ผ่านแบนเนอร์

การประชาสัมพันธ์ผ่านแบนเนอร์ มีลักษณะแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ ทั้งขนาดแบนเนอร์ที่ใหญ่กว่า ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ที่สั้นกว่า และจะต้องหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน โดยมากหน่วยงานที่ขอมาลักษณะนี้ มักจะเป็นมีกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมสัมมนา หรือมีเว็บรุ่นใหม่ หรือมีการพัฒนาเว็บใหม่และต้องการขอสนับสนุนประชาสัมพันธ์

การทำเว็บลิงก์

การทำเว็บลิงก์ เป็นการทำเมนูคล้ายๆ รวมเว็บไซต์ แล้วนำรายชื่อเว็บ URL และหรือคำอธิบายสั้นๆ มาใส่เป็นรายการ

ประเด็นอื่นๆ ที่เกียวข้อง

  • ประเด็นมาตรฐานสื่อดิจิทัล ประเทศไทย/หน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีการกำหนดขนาดแบนเนอร์มาตรฐาน ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดจาก Interactive Advertising Bureau
  • ประเด็นการทำ Animation Banner ที่ทำให้เกิดการกระพริบต่อเนื่อง ส่งผลต่อ Web Accessibility ของผู้ชมที่พิการบางกลุ่ม
  • ประเด็นนโยบายอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างน่าศึกษาดังนี้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป