CMS Matrixการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันได้ก้าวไปอีกขั้น จากเดิมทีที่ผู้พัฒนาจะต้องศึกษาภาษา HTML หรือเว็บโปรแกรมมิ่งเช่น PHP ASP อย่างจริงจังจึงจะสามารถอกแบบพัฒนาเว็บได้ตามที่ต้องการ แต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ทำให้การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว

CMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารและเนื้อหารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารเว็บและสื่อดิจิทัลที่นำมาใช้ร่วมกับเว็บไซต์ โดยมาก CMS จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเว็บ (Web Programming) เช่น PHP, ASP ผสานกับระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL

 

ปัจจุบัน CMS ที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์มีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น CMS ยอดนิยมอย่าง Joomla, Mambo, PHPNuke, PostNuke, Drupal ในการเลือกใช้งาน CMS ใดๆ ควรพิจารณา CMS ที่ตรงกับความต้องการของตนเองหรือหน่วยงาน รวมถึงเข้ากันได้กับระบบเว็บ ระบบฐานข้อมูล และความรู้ ความชำนาญของผู้พัฒนา โดยเบื้องต้นหาสามารถเปรียบเทียบความสามารถของ CMS ได้จากเว็บไซต์ CMS Matrix ผ่าน URL http://www.cmsmatrix.org
 
CMS Matrix

จากเว็บข้างต้นจะมีรายชื่อซอฟต์แวร์ CMS จำนวนมากให้เลือกศึกษา และมีหลายซอฟต์แวร์ที่อาจจะไม่คุ้นเคย แต่ก็อยากให้ลองศึกษา ทั้งนี้การเปรียบเทียบทำได้ไม่ยาก คลิกเลือก CMS ที่ต้องการเช่น Drupal กับ Joomla แล้วคลิกปุ่ม compare รอสักครู่จะปรากฏรายงาน ดังนี้

CMS Matrix

ข้อมูลที่ได้จากเว็บ มีหลายรายการที่ควรศึกษา และพิจารณาว่าตรงกับความต้องการการพัฒนาเว็บของหน่วยงาน หรือตนเองหรือไม่อย่างไร

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป