เว็บไซต์ Slideshare.net เป็น อีกหนึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาภายใต้แนวคิด Web 2.0 ที่อนุญาตให้ผู้สนใจทุกคนสมัครสมาชิก แล้วนำแฟ้มเอกสารดิจิทัลในฟอร์แมต Presentation เช่น .ppt, .pptx, .odp แฟ้มเอกสาร Word .doc, .docx, .odt และสื่อ Video เผยแพร่แบ่งปันอันเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคลังความรู้ดิจิทัลได้อย่างง่าย ไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บ (Storage) การแปลงฟอร์แมตเอกสาร

alt

ดังนั้นหากท่านใด หน่วยงานใดต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยี Web 2.0 การสร้างคลังความรู้องค์กร และ/หรือคลังความรู้ส่วนตัวในรูปแบบแบ่งปันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Slideshare.net นับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ นอกจากการรองรับฟอร์แมตเอกสารที่ได้แนะนำไว้ข้างต้น Slideshare ยังแปลงเอกสารต้นฉบับที่นำเข้าให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกชมได้ง่ายขึ้น ในฟอร์แมตที่เรียกว่า iPaper/iPresentation โดยใช้เทคโนโลยี Flash

แต่ละชิ้นงานที่นำเข้าสามารถกำหนดหมวดเนื้อหา ระบุ Tag เพื่อให้ Slideshare แนะนำสไลด์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Related Slide) นอกจากนี้ยังสามารถนำแฟ้มเสียงบรรยาย .mp3 มาผสานกับสไลด์ได้ง่ายๆ ผ่านเครื่องมือออนไลน์ของ Slideshare เอง ระบบสถิติก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของ Slideshare นอกจากแสดงสถิติการเข้าชมแล้ว ยังมีสถิติการดาวน์โหลด การ Bookmark

Slideshare.net ทำงานร่วมกับ Facebook และ Twitter ได้ด้วยครับ แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไม เริ่มต้นสร้างคลังความรู้ออนไลน์เสียตอนนี้ดีกว่าไหมครับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองและหน่วยงาน ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างคลังความรู้สำหรับประเทศไทยในทางอ้อมได้ด้วยครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป