ในการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบเว็บต่างๆ ย่อมหนีไม่พ้นการจำลองพีซี/Notebook เป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web Server) โดยการใช้โปรแกรม AppServ ซึ่งหลายๆ ครั้งที่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาพบปัญหาสืบเนื่องจากการใช้งาน AppServ ก็คือ การย้ายเว็บที่ทำจากเครื่องหนึ่งไปทำงานเครื่องหนึ่งทำได้ยาก และ/หรือบางคนก็ทำไม่ได้ รวมทั้งส่งผลต่อการส่งงานเพื่อตรวจ หรือส่งมอบงานด้วย

Server2Go เป็นทางออกที่ดีและน่าสนใจมากสำหรับการแก้ไขปัญหาข้างต้น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า 2Go = To Go หมายถึงพกพาไปไหนก็ได้ ดังนั้น Server2Go จึงเป็นซอฟต์แวร์จำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บสำหรับพีซีและ Notebook ที่ประกอบด้วย Apache, MySQL, PHP ทำให้รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาระบบที่ดีเท่ากับ AppServ หรือดีกว่าด้วยซ้ำเพราะยังมีโปรแกรม SQLite รวมทั้ง Perl ที่รองรับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการฐานข้อมูล SQLite และภาษา Perl ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงดาวน์โหลดแล้ว Unizp โปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ทันที สามารถคัดลอกโฟลเดอร์ระบบของ Server2Go พร้อมงานใส่ ThumbDrive ไปทำงานต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้สะดวก งานที่พัฒนาเสร็จแล้วสามารถเขียนลงใน CD-ROM เพื่อส่งงานได้ทันที

เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานที่ชัดขึ้น ขอยกตัวอย่างการย้ายเว็บที่พัฒนาด้วย Joomla บน AppServ เข้าไปยังระบบ Server2Go ประกอบครับ

{slideshare}[slideshare id=7128569&doc=20110303-joomla-appserv-server2go-110302225046-phpapp01&type=d]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป