WordPress เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะ Blog แต่ก็สามารถเพิ่มความสามารถให้สนับสนุนงานอื่นๆ ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ Plugins ที่เหมาะสม

alt

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ขอแนะนำ Plugins น่าใช้ของ WordPress ดังนี้ครับ

    * AddToAny: Share/Bookmark/Email Button – เป็น Plugins ที่ช่วยให้การสามารถประชาสัมพันธ์เนื้อหาในเว็บไปยัง Social และเว็บอื่นๆ หรือส่งอีเมล์ได้สะดวก
    * Authors Widget – ช่วยแสดงรายชื่อสมาชิกพร้อมจำนวนผลงานที่สร้าง
    * Configure SMTP – ช่วยในการปรับแต่งระบบ Mail ในส่วน SMTP
    * Contact Form 7 – ออกแบบและจัดการ Contact Form
    * Email Users – ส่งเมล์ไปยังผู้ใช้เพื่อแจ้งเนื้อหาใหม่ที่มีการสร้างและเผยแพร่
    * FancyBox for WordPress – แสดงภาพที่มีการย่อให้มีลูกเล่นมากขึ้น
    * Google Analytics for WordPress – ระบบช่วยวิเคราะห์สถิติเว็บของ Google
    * Google XML Sitemaps – เพิ่ม Sitemap ที่ทำงานร่วมกับ Google เพื่อสร้างเว็บที่เข้ากันได้กับ Google ได้เป็นอย่างดี
    * HeadSpace2 SEO – เพิ่ม Metadata ให้กับ WordPress และเนื้อหาใน WordPress
    * NextGEN Gallery – สร้าง/นำเสนอคลังภาพได้ง่าย และรวดเร็ว
    * number of view – แสดงจำนวนครั้งการเข้าชมเนื้อหา
    * Open Search – เพิ่มความสามารถ OpenSearch ให้กับเว็บ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม url ของเว็บเข้าไปในระบบสืบค้นของเว็บเบราว์เซอร์ได้
    * Post Author – แสดงชื่อผู้เขียนเนื้อหาในบทความ
    * Print Friendly & PDF – เพิ่มความสามารถการสั่งพิมพ์เฉพาะเนื้อหาที่เลือก
    * QR Code Tag – สร้าง QR Code ให้กับ Blog
    * ScholarPress Coins – เพิ่มความสามารถ OpenURL ให้กับเนื้อหา
    * SI CAPTCHA Anti-Spam – ป้องกันการ Spam ด้วย CAPTCHA
    * Simple Tags – ช่วยในการบริหารจัดการ Tag ของ Blog
    * WP likes – เพิ่มปุ่ม Link ให้กับบทความ
    * WP Favicon – เพิ่ม Favicon ให้กับเว็บ
    * WP e-Commerce – เพิ่มความสามารถ eCommere ให้กับเว็บ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป