หลายหน่วยงานได้นำ DSpace มาพัฒนา IR – Institutional Repository ขององค์กร เนื่องจากหลากหลายเหตุผล โดยประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันมากก็คือ OAI-PMH แต่เมื่อพูดคุยสอบถามกัน กลับเป็นว่าแต่ละหน่วยงานยังมองเห็นภาพ OAI-PMH ไม่ชัดเจน ผู้เขียนขอนำเสนอเครื่องมือ PKP OAI Harvester ที่สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบน AppServ ได้ง่าย และทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Protocol OAI-PMH อย่างน้อยก็จะได้เห็นภาพคำว่า “เชื่อมโยงข้อมูลด้วยมาตรฐาน OAI-PMH” ได้ชัดเจนขึ้นด้วยครับ รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมศึกษาได้ที่ STKS Wikibook

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป