นับจากที่มีบริการ Blog บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต STKS ก็ได้นำความสามารถของ Blog อันเป็นเสมือนการบันทึกกิจกรรมประจำวัน ไดอารีส่วนตัวมาประยุกต์เป็นระบบรายงานการฝึกงานของนักศึกษาที่มาฝึกงานกับ STKS โดยในแต่ละปีจะมี Blog จากนักศึกษาปรากฏอย่างต่อเนื่อง หลายๆ Blog เป็นช่องทางเผยแพร่ความสามารถของนักศึกษาในการนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอสรุป Blog จากนักศึกษา ดังนี้

    * http://utccis49.wordpress.com/
    * http://cmuis51.wordpress.com/
    * http://sangkung.wordpress.com
    * http://nuttakorn2548.wordpress.com/

ปล. มีหลายเว็บจำไม่ได้แล้ว หากน้องๆ ที่ฝึกงานอ่านส่งให้ด้วยนะครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป