สารสนเทศที่หลากหลายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคงสร้างปัญหาให้กับหลายๆ คน ไม่มากก็น้อยมาก่อนหน้านี้ หลายเว็บที่น่าสนใจแต่จำไม่หวาดไม่ไหว แม้นว่าจะใช้ความสามารถ Bookmark ของเว็บเบราว์เซอร์ก็อาจจะช่วยได้ไม่ได้ดั่งใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการย้ายเครื่อง เปลี่ยนเครื่อง เครื่องมีปัญหา format เครื่องใหม่ ที่ส่งผลให้รายการเว็บใน Bookmark สูญหายไป แล้วเว็บดีๆ ที่เก็บไว้ก็หายไปด้วย

Diigo เครื่องมือออนไลน์ที่พัฒนาความสามารถจาก Online Bookmarking เพิ่มฟังก์ชันการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไฮไลต์ (Highlight) ข้อความแล้วจัดเก็บเป็นบันทึก (Note) การทำงานแบบความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายเว็บ จนเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยบนเว็บที่โดดเด่นอย่างปัจจุบัน

alt

Diigo Help [Online]. Available: http://help.diigo.com/. [Accessed: 08-Apr-2011].

Diigo เข้าใช้งานได้ จะโดยผ่านการสมัครบัญชีของ Diigo หรือใช้บัญชี (Account) ของ GMail, Facebook ทำงานแบบ Toolbar บน Firefox หรือ Google Chrome ได้ดี ทำให้สามารถจัดเก็บเว็บพร้อมบันทึกย่อ จอภาพ และ Tag

นอกจากนี้ Diigo ยังก้าวสู่การเป็นเครือข่ายสังคมความรู้ที่ดี มีระบบแนะนำเว็บไซต์จากเครือข่ายความร่วมมือ สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสรรค์/แนะนำเว็บคุณภาพ

แบบนี้แล้วแต่ละท่านจะพลาดโอกาสใช้งานเครื่องมือสุดยอดชิ้นนี้หรือครับ ทดลองกับตัวเองได้เลยครับที่ http://www.diigo.com

{slideshare}[slideshare id=586751&doc=diigo-tutorial-1220814995523381-9]{/slideshare}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป