สำหรับทุกท่านที่เผยแพร่ภาพผ่าน Facebook, Picasa, Flickr และอีกหลากหลาย ไม่ต้องมาเสียเวลากับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมผิดกฎหมาย และ/หรือโปรแกรมขนาดใหญ่ๆ อีกต่อไปแล้วครับ เว็บไซต์ http://fotoflexer.com/ เป็น Online Tools ที่ควร Bookmark โดยมีความสามารถ login ด้วย Account ที่ท่านเป็นสมาชิกไว้ก่อน ไม่ว่าจะ Facebook, Flickr แล้วนำภาพจากระบบดังกล่าว หรือการ Upload มาตกแต่งได้ง่ายขึ้น

alt

ตัวอย่างการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Facebook Account โปรแกรมจะดึงภาพจาก FB มาแสดงเพื่อปรับตกแต่งให้ทันทีครับ

alt

ที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือตกแต่งของคุณแล้วครับ เครื่องมือที่หลากหลายมีให้เลือกใช้งาน ตัวอย่างการใส่กรอบให้กับภาพครับ

alt

เป็นไงครับ ไม่ยากเกินไปนะครับ ลองฝึกดูสิครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป