การเข้าใช้งาน DSpace จะต้องลงทะเีบียนด้วย eMail Address แล้วรอโปรแกรมส่งข้อมูลผ่านอีเมลเพื่อเข้าไประบุ Password ด้วยตนเอง ดังนั้นการติดตั้ง DSpace จะต้องกำหนดค่า SMTP ให้ทำงานก่อน จากนั้นสมาชิกจึงจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ ดังนี้

จากจอภาพเริ่มต้นของ DSpace (ตัวอย่างโหมด Manakin) ให้คลิกเลือก Register

alt

ในหน้าจอการลงทะเบียนใหม่ ให้ป้อนบัญชีอีเมลที่ต้องการสมัคร

alt

เมื่อคลิกปุ่ม Register รอสักครู่โปรแกรมจะแจ้งผลการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ดังนี้

alt

แสดงว่า DSpace สร้างบัญชีใหม่ด้วยบัญชีอีเมลที่ระบุ และส่งข้อมูลเพื่อให้ปฏิบัติไปยังอีเมลดังกล่าว ให้เข้าไปเช็คอีเมลและคลิกดูเนื้อหา ซึ่งจะปรากฏข้อมูลลักษณะดังนี้

alt

ใช้ url ตามที่ระบุในอีเมลเพื่อระบุข้อมูลของสมาชิกและสร้างรหัสผ่าน ดังนี้

alt

เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้สะดวกขึ้นแล้วครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป