ห้องสมุดหลายแห่งลงทุนจัดหา Online Database ราคาแพงๆ มาให้บริการต่อนิสิต นักศึกษา บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าจำนวนการเข้าใช้ Online Database น้อยมาก ห้องสมุดควรจะต้องหาแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับ Online Database กันแล้วละครับ ที่ผ่านมาผมนำเสนอการจัดทำ Bibliometric ไปแล้ว หนนี้ขอนำเสนอการใช้ความสามารถ RSS ดึงผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันมานำเสนอผ่านหน้าเว็บกันดีไหมครับ

หลายห้องสมุดได้นำ CMS อย่าง Joomla, Drupal มาพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์กลุ่มนี้รองรับการดึงข้อมูล RSS มานำเสนอ ดังนั้นหากสร้างเมนู “คลังผลงานวิชาการจาก Online Database” แล้วนำ RSS ผลลัพธ์การสืบค้นผลงานวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน หรืออาจารย์ที่มีผลงานวิชาการโดดเด่นมานำเสนอ น่าจะเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าการใช้งาน Online Database และเพิ่มมูลค่าการให้บริการเชิงรุกได้อย่างดี

ผมขอนำเสนอตัวอย่างจาก Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences, Physical Sciences , Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปของ Conference Proceeding และ Books รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยัง Full text ในฐานข้อมูลที่บอกรับได้

การสร้าง RSS จาก Scopus ขอเริ่มดังนี้ครับเข้าเว็บไซต์ Scopus แล้วระบุคำค้นที่ต้องการ เมื่อปรากฏผลลัพธ์การสืบค้น จะปรากฏปุ่มสร้าง RSS ดังนี้

alt

คลิกที่ปุ่ม ปรากฏขั้นตอนการสร้าง RSS ถัดไปคือ ยืนยันการระบุคำค้น

alt

คลิกปุ่ม Continue จะปรากฏจอภาพดังนี้

alt

 

คัดลอก URL ไปวางในเครื่องมือ RSS ของ i-Google, Blog & Wiki Tools และ CMS

alt

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ลองประยุกต์กันดูนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป