altGoogle หรือ Search Engine ใดๆ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของโลกยุคอินเทอร์เน็ต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีโจทย์ที่ต้องค้นหาข้อมูลหรือสื่อใดๆ ความคิดแรกๆ ของผู้ใช้มักจะหนีไม่พ้นที่จะเข้าสู่เว็บ Google (หรือ Search Engine ที่ตนถนัด) รูปภาพก็เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้จำนวนมากมักจะใช้บริการของ Google โดย Google เปิดบริการ Image Search ผ่าน URL http://images.google.co.th หรือ http://images.google.com ซึ่งเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็จะจบด้วยการบันทึกภาพดังกล่าว หรือคัดลอกภาพไปใช้งาน แล้วท่านทราบกันบ้างไหมครับว่าภาพที่เลือกใช้นั้น มีเงื่อนไขการใช้งาน หรือลิขสิทธิ์อย่างไร จากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ขอรณรงค์ให้การสืบค้นภาพผ่าน Google ควรกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานภาพ ให้เหมาะสมกับที่เราต้องการดีกว่าสืบค้นแบบปกติอย่างที่ทำกันอยู่

วิธีการสืบค้นภาพโดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานของภาพ ทำได้โดย

   1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://images.google.co.th
   2. คลิกเลือกรายการ “การค้นหารูปภาพขั้นสูง”
   3. ปรากฏจอภาพการค้นหารูปภาพขั้นสูง
   4. ป้อนคำค้น
   5. เลือกตัวเลือกเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานจากรายการ สิทธิ์ในการใช้งาน:

        * ไม่ถูกกรองด้วยใบอนุญาต – ตัวเลือกนี้ไม่แนะนำนะครับ
        * ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำได้ – ตัวเลือกนี้สำหรับท่านที่ต้องการนำภาพไปใช้ โดยไม่มีการแก้ไขภาพ และไม่นำไปใช้เพื่อหวังผลกำไร
        * ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำได้ใช้เชิงพาณิชย์ได้ – ตัวเลือกนี้สำหรับท่านที่ต้องการนำภาพไปใช้ โดยไม่มีการแก้ไขภาพ และต้องการหาผลกำไรจากภาพดังกล่าว
        * ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำได้และแ้ก้ไขได้ – ตัวเลือกนี้สำหรับท่านที่ต้องการนำภาพไปใช้ และต้องการแก้ไขภาพ และไม่นำไปใช้เพื่อหวังผลกำไร
        * ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ้ำในเชิงพาณิชย์และแก้ไขได้ – ตัวเลือกนี้สำหรับท่านที่ต้องการนำภาพไปใช้ และต้องการแก้ไขรวมทั้งการใช้พื่อหวังผลกำไร

alt

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้เราได้ภาพจากอินเทอร์เน็ตที่ผู้สร้างสรรค์อนุญาต ให้ ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ อย่างไรก็ดีสิ่งที่อยากจะเสนอคือ การร่วมกันสร้างสรรค์ภาพที่เปิดเสรี หรือให้สิทธิ์ด้วย CreativeCommons เผยแพร่ใช้กันสังคมดิจิทัลนี้ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป