ได้แนะนำการจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บแทน AppServ มาก่อนหน้านี้แล้วโดยใช้ Server2Go บทความนี้ขอเพิ่มอีกโปรแกรมคือ USBwebserver เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจพัฒนาเว็บโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการระบบฐาน ข้อมูลอย่าง MySQL ระบบโปรแกรมมิ่ง PHP โดย USBwebserver ชื่อก็บ่งบอกชัดเจนว่าถูกพัฒนาเพื่อให้ทำงานได้กับอุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อ แบบ USB ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ThumbDrive หรือ USB Harddisk ทำให้การพัฒนาเว็บเป็นเรื่องง่าย

การใช้งานทำได้ไม่ยากเพียงแต่เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมจาก http://www.usbwebserver.net เมื่อ Unzip ไฟล์ที่ได้ ให้ดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรม usbwebserver.exe ก็พร้อมเข้าสู่จอภาพการทำงานครับ

 

alt


USBwebserver V8 ประกอบด้วยฟังก์ชันโปรแกรม

    * Php 5.2.13
    * Httpd 2.2.15
    * PhpMyAdmin 3.3.1-rc1
    * MySQL 5.1.44

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาเ็ว็บเพื่อส่งงาน ครู อาจารย์ที่ต้องการแนะนำการพัฒนาเว็บ USBwebserver น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโปรแกรมหนึ่งครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป