Facebook ได้กลายเป็นเว็บ/โปรแกรมประจำตัวของหลายๆ คน รวมทั้งผมด้วย สำหรับผมแล้วนอกจากใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม สาระความรู้ (ซึ่งส่วนมากก็เป็นเชิงนี้) รวมถึงพบปะเพื่อนๆ มิตรสหายแล้ว ยังประยุกต์ใช้เป็น Online Note ด้วยครับ โดยใช้ความสามารถในส่วน “บันทึก” ของ Facebook อันไหนเป็นบันทึกส่วนตัวก็ตั้งให้เป็นโหมด Draft


alt

 

Facebook

เพียงเท่านี้ผมก็หมดปัญหาการทำงานบนคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องที่ต่างเวลากันได้แล้วครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป