หลายท่านคงเคยได้ยิน Twitter กันมาบ้างแล้ว หรือบางคนอาจคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นสมาชิกอยู่ วันนี้มีวิธีการใส่ rss feed ให้กับ Twitter ของคุณ แม้กระบวนการอาจจะดูซับซ้อนไปบ้างแต่ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยการใช้ Twitterfeed เพียงเท่านี้หน้า Twitter ของคุณก็จะมีข่าวอัพเดทอินเทรดสม่ำเสมอโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเขียนเอง

คู่มือการใช้งาน Twitterfeed

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป