ก่อนหน้านี้ได้แนะนำ XnView ไป ณ วันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นและปรับเป็น XnViewMP โดย XnViewMP ก็ยังคงเป็นฟรีแวร์ที่ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://www.xnview.com/en/xnviewmp/ เช่นเดิม

XnViewMP

XnViewMP มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารจัดการภาพถ่ายดิจิทัล รูปภาพดิจิทัล โดยรองรับการทำงานกับแฟ้มภาพถึง 500 ฟอร์แมต รวมทั้งแฟ้มภาพที่เป็น Multipage เช่น TIF และแฟ้มภาพเคลื่อนไหว (animated still formats) เช่น APNG, GIF, ICO สามารถส่งออกภาพในฟอร์แมตต่างๆ ถึง 70 ฟอร์แมต สนับสนุนการทำงานกับภาพจำนวนมากในลักษณะ Batch Conversion เช่น การย่อภาพ การเปลี่ยนชื่อแฟ้มภาพ มีรุ่นให้เลือกใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Linux และ Mac OS

การใช้งานก็ไม่ต่างจาก XnViewMP โดยเฉพาะการทำงานกับเมทาดาทาชุด EXIF ของภาพ แสดงข้อมูลความกว้าง ความสูงในหน่วยพิกเซล กล้องและรุ่นของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการภาพ วัน/เวลาที่ปรับปรุง แต่เพิ่มจุดเด่นคือ กรณีที่ภาพดังกล่าวมีค่า Geo หรือพิกัด ค่าพิกัดของภาพจะส่งข้อมูลไปให้ Google Map ทำให้เห็นตำแหน่งที่ถ่ายภาพดังกล่าวบนแผนที่ทันที (กรณีที่มีการเชื่อมอินเทอร์เน็ต)

XnViewMP

เห็นแบบนี้แล้ว ควรเริ่มหันมาใช้งาน XnView ได้แล้วครับผม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป