เริ่มจากการดาวน์โหลดโปรแกรม xnviewmp โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://www.xnview.com/en/xnviewmp/

 
เมื่อดาวน์โหลดได้แล้วให้ติดตั้งตามขั้นตอนปกติของโปรแกรม
จากนั้นเปิดโปรแกรม XnviewMP แล้วเลือกไปที่ไฟล์ภาพที่มีนามสกุลเป็น PNG โดยการคลิกขวาที่รูปภาพนั้น แล้วเลือกคำสั่ง Edit IPTC/XMP หรือกด Ctrl+i
 
 
จะปรากฏหน้าต่างคำสั่งให้ใส่รายละเอียด Metadata ให้กรอกรายละเอียดในแท็บต่างๆ ที่ต้องการ แนะนำแท็บ  Caption , Keyword และ Credits
 
 
ซึ่งเมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกค่าที่ป้อนนี้ในภาพ หรือไฟล์นามสกุล PNG
 
ทดสอบรายการที่ป้อนด้วยการคลิกไปที่ภาพนั้น จะปรากฏแท็บ XMP ที่ด้านล่างซ้ายดังภาพ
 
 
 
หากต้องการใส่หลายๆ ภาพพร้อมกันให้คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการแล้วคลิกขวา ทำขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จนมาถึงขั้นตอนการบันทึกให้เลือกการบันทึกเป็น Save all แทน
 
 
 
 
 
                                                          เขียนโดย บุญเกียรติ เจตจำนงนุช (29/2/2559)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป