ฟรีแวร์อีกตัวที่ควรติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่าน eDraw MindMap โปรแกรมสร้าง ออกแบบผังมโนทัศน์ หรือ Mind Map ที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันตกแต่งที่สวย ทำให้ได้ Mind Map ที่น่าใช้ น่าอ่าน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.edrawsoft.com/freemind.php

eDraw Mind Map

โปรแกรมติดตั้งและใช้งานได้ง่าย รองรับการสร้าง Mind Map ได้หลายลักษณะ ตกแต่งภาพกราฟิก วัตถุกราฟิกได้ตามที่ต้องการ มีฟังก์ชันส่งออก (Export) ได้หลายฟอร์แมต รวมส่งการส่งออกไปยัง MS Word, MS PowerPoint น่าจะเป็นโปรแกรมประจำเครื่องโปรแกรมหนึ่งครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป