ฟรีแวร์อีกตัวที่ควรติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่าน eDraw MindMap โปรแกรมสร้าง ออกแบบผังมโนทัศน์ หรือ Mind Map ที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันตกแต่งที่สวย ทำให้ได้ Mind Map ที่น่าใช้ น่าอ่าน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.edrawsoft.com/freemind.php

eDraw Mind Map

โปรแกรมติดตั้งและใช้งานได้ง่าย รองรับการสร้าง Mind Map ได้หลายลักษณะ ตกแต่งภาพกราฟิก วัตถุกราฟิกได้ตามที่ต้องการ มีฟังก์ชันส่งออก (Export) ได้หลายฟอร์แมต รวมส่งการส่งออกไปยัง MS Word, MS PowerPoint น่าจะเป็นโปรแกรมประจำเครื่องโปรแกรมหนึ่งครับ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป